Система за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските на територията на ОБЩИНА

Детски ясли полудневен прием

Резултати

Класиране 24.09.2021

Класирани

Участвали в класирането

Регистрационен номерСлучаен номерЖелания

Случайно число

Изтегли
Вх.№Сл.№