Система за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските на територията на ОБЩИНА

Детски ясли полудневен прием

Предстоящо класиране

Няма обявени свободни места.