Система за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските на територията на ОБЩИНА

Детски ясли полудневен прием

Детски заведения

# Име Адрес Телефон Директор
1 ДЕТСКА ЯСЛА № 1 гр Русе ул "Червен"№5 082/821 612; 0882068172 Катя Райкова
2 ДЕТСКА ЯСЛА № 4 гр.Русе ул."Муткурова"№98 082/821 610; 0893664419 Силвия Неделчева
3 ДЕТСКА ЯСЛА № 5 гр.Русе ул."Плиска"№124 082/841 392; 0884083780 Ирена Захариева
4 ДЕТСКА ЯСЛА № 6 кв. Чародейка гр.Русе Чародейка бл.205 вх.В 082/861 500 Вероника Трифонова
5 ДЕТСКА ЯСЛА № 8 гр Русе ул "Неофит Рилски"№68 082/841 397; 0884053968 Аглая Серафимова
6 ДЕТСКА ЯСЛА № 9 гр Русе ул "Ловеч"№27 082/861 501; 0884024989 Янка Янчева
7 ДЕТСКА ЯСЛА № 12 гр Русе ул "Киев"№12 0885001787 Милена Йорданова
8 ДЕТСКА ЯСЛА № 15 гр Русе ул "Околчица"№4 082/841 396; 0884016137 Мариана Станчева
9 ДЕТСКА ЯСЛА № 16 гр Русе ул "Неофит Рилски"№2-а 082/841 401; 0885030147 Милена Кънева
10 ДЕТСКА ЯСЛА № 6 с. Ново село с.Ново село ул."Трети март"№5 0884071256 Вероника Трифонова
11 ДЕТСКА ЯСЛА № 5-седмична 082/841 392; 0884083780 Ирена Захариева
12 ДЕТСКА ЯСЛА № 6 кв. Дружба 3 0884013285 Вероника Трифонова