Система за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските на територията на ОБЩИНА

Детски ясли целодневен прием

Резултати

Класиране 24.09.2021

Участвали в класирането

Регистрационен номерСлучаен номерЖелания
1
145320
ДЕТСКА ЯСЛА № 8
ДЕТСКА ЯСЛА № 15
ДЕТСКА ЯСЛА № 4
ДЕТСКА ЯСЛА № 12
2
148212
ДЕТСКА ЯСЛА № 6 кв. Дружба 3
3
150217
ДЕТСКА ЯСЛА № 15
ДЕТСКА ЯСЛА № 16
ДЕТСКА ЯСЛА № 12
ДЕТСКА ЯСЛА № 5
4
152135
ДЕТСКА ЯСЛА № 15
5
162972
ДЕТСКА ЯСЛА № 6 кв. Чародейка
6
164432
ДЕТСКА ЯСЛА № 4
ДЕТСКА ЯСЛА № 1
ДЕТСКА ЯСЛА № 5
7
167352
ДЕТСКА ЯСЛА № 4
8
168499
ДЕТСКА ЯСЛА № 4
ДЕТСКА ЯСЛА № 16
ДЕТСКА ЯСЛА № 8
ДЕТСКА ЯСЛА № 5
9
171560
ДЕТСКА ЯСЛА № 9
ДЕТСКА ЯСЛА № 6 кв. Дружба 3
ДЕТСКА ЯСЛА № 6 кв. Чародейка
ДЕТСКА ЯСЛА № 12
10
171616
ДЕТСКА ЯСЛА № 4
11
173911
ДЕТСКА ЯСЛА № 15
ДЕТСКА ЯСЛА № 16
ДЕТСКА ЯСЛА № 5
ДЕТСКА ЯСЛА № 12
12
177226
ДЕТСКА ЯСЛА № 15
ДЕТСКА ЯСЛА № 12
ДЕТСКА ЯСЛА № 8
13
177742
ДЕТСКА ЯСЛА № 16
ДЕТСКА ЯСЛА № 8
14
179221
ДЕТСКА ЯСЛА № 12
ДЕТСКА ЯСЛА № 5
15
181149
ДЕТСКА ЯСЛА № 5
16
181615
ДЕТСКА ЯСЛА № 6 кв. Дружба 3
ДЕТСКА ЯСЛА № 6 кв. Чародейка
ДЕТСКА ЯСЛА № 9
ДЕТСКА ЯСЛА № 4
17
181729
ДЕТСКА ЯСЛА № 6 кв. Дружба 3
ДЕТСКА ЯСЛА № 9
18
182722
ДЕТСКА ЯСЛА № 8
ДЕТСКА ЯСЛА № 16
ДЕТСКА ЯСЛА № 5
19
183619
ДЕТСКА ЯСЛА № 5
20
184479
ДЕТСКА ЯСЛА № 8
21
185985
ДЕТСКА ЯСЛА № 15
ДЕТСКА ЯСЛА № 4
ДЕТСКА ЯСЛА № 16
ДЕТСКА ЯСЛА № 8
22
186355
ДЕТСКА ЯСЛА № 1
ДЕТСКА ЯСЛА № 8
23
18727
ДЕТСКА ЯСЛА № 4
ДЕТСКА ЯСЛА № 6 кв. Дружба 3
ДЕТСКА ЯСЛА № 8
ДЕТСКА ЯСЛА № 9
24
188627
ДЕТСКА ЯСЛА № 6 кв. Дружба 3
25
189230
ДЕТСКА ЯСЛА № 4
ДЕТСКА ЯСЛА № 1
ДЕТСКА ЯСЛА № 15
26
189310
ДЕТСКА ЯСЛА № 15
ДЕТСКА ЯСЛА № 4
ДЕТСКА ЯСЛА № 12
27
191996
ДЕТСКА ЯСЛА № 12
ДЕТСКА ЯСЛА № 15
ДЕТСКА ЯСЛА № 16
ДЕТСКА ЯСЛА № 9
28
192836
ДЕТСКА ЯСЛА № 15
29
193981
ДЕТСКА ЯСЛА № 4
ДЕТСКА ЯСЛА № 15
ДЕТСКА ЯСЛА № 8
ДЕТСКА ЯСЛА № 16
30
196513
ДЕТСКА ЯСЛА № 4
ДЕТСКА ЯСЛА № 1
31
196978
ДЕТСКА ЯСЛА № 15
ДЕТСКА ЯСЛА № 16
ДЕТСКА ЯСЛА № 8
ДЕТСКА ЯСЛА № 4
32
197970
ДЕТСКА ЯСЛА № 1
33
198059
ДЕТСКА ЯСЛА № 16
34
198395
ДЕТСКА ЯСЛА № 8
35
199656
ДЕТСКА ЯСЛА № 15
36
199863
ДЕТСКА ЯСЛА № 6 кв. Дружба 3
ДЕТСКА ЯСЛА № 6 кв. Чародейка
37
199988
ДЕТСКА ЯСЛА № 6 кв. Дружба 3
ДЕТСКА ЯСЛА № 6 кв. Чародейка
38
200240
ДЕТСКА ЯСЛА № 9
ДЕТСКА ЯСЛА № 6 кв. Дружба 3
39
200482
ДЕТСКА ЯСЛА № 4
40
200745
ДЕТСКА ЯСЛА № 15
41
200825
ДЕТСКА ЯСЛА № 15
42
20108
ДЕТСКА ЯСЛА № 15
43
20172
ДЕТСКА ЯСЛА № 1
ДЕТСКА ЯСЛА № 8
44
202354
ДЕТСКА ЯСЛА № 9
45
204194
ДЕТСКА ЯСЛА № 5
46
206166
ДЕТСКА ЯСЛА № 9
ДЕТСКА ЯСЛА № 4
47
209524
ДЕТСКА ЯСЛА № 6 кв. Дружба 3
ДЕТСКА ЯСЛА № 6 кв. Чародейка
48
209953
ДЕТСКА ЯСЛА № 15
ДЕТСКА ЯСЛА № 12
49
211546
ДЕТСКА ЯСЛА № 1
50
212383
ДЕТСКА ЯСЛА № 4
51
21571
ДЕТСКА ЯСЛА № 15
52
216675
ДЕТСКА ЯСЛА № 15
53
217257
ДЕТСКА ЯСЛА № 1
ДЕТСКА ЯСЛА № 4
ДЕТСКА ЯСЛА № 8
ДЕТСКА ЯСЛА № 5
54
217567
ДЕТСКА ЯСЛА № 1
55
218338
ДЕТСКА ЯСЛА № 8
56
219776
ДЕТСКА ЯСЛА № 15
ДЕТСКА ЯСЛА № 4
ДЕТСКА ЯСЛА № 8
57
219918
ДЕТСКА ЯСЛА № 15
58
220069
ДЕТСКА ЯСЛА № 1
ДЕТСКА ЯСЛА № 4
59
220658
ДЕТСКА ЯСЛА № 8
60
220887
ДЕТСКА ЯСЛА № 8
ДЕТСКА ЯСЛА № 16
ДЕТСКА ЯСЛА № 4
ДЕТСКА ЯСЛА № 5
61
221248
ДЕТСКА ЯСЛА № 6 кв. Чародейка
62
221347
ДЕТСКА ЯСЛА № 12
ДЕТСКА ЯСЛА № 6 кв. Чародейка
ДЕТСКА ЯСЛА № 6 кв. Дружба 3
63
221623
ДЕТСКА ЯСЛА № 15
ДЕТСКА ЯСЛА № 4
64
221798
ДЕТСКА ЯСЛА № 12
ДЕТСКА ЯСЛА № 15
65
221839
ДЕТСКА ЯСЛА № 6 кв. Чародейка
ДЕТСКА ЯСЛА № 6 кв. Дружба 3
66
222041
ДЕТСКА ЯСЛА № 8
ДЕТСКА ЯСЛА № 16
ДЕТСКА ЯСЛА № 15
ДЕТСКА ЯСЛА № 5
67
224762
ДЕТСКА ЯСЛА № 12
68
224890
ДЕТСКА ЯСЛА № 6 кв. Дружба 3
69
225784
ДЕТСКА ЯСЛА № 8
ДЕТСКА ЯСЛА № 16
70
22666
ДЕТСКА ЯСЛА № 16
ДЕТСКА ЯСЛА № 8
ДЕТСКА ЯСЛА № 15
71
227092
ДЕТСКА ЯСЛА № 4
72
228993
ДЕТСКА ЯСЛА № 4
73
229033
ДЕТСКА ЯСЛА № 12
74
231473
ДЕТСКА ЯСЛА № 16
ДЕТСКА ЯСЛА № 8
ДЕТСКА ЯСЛА № 5
75
232577
ДЕТСКА ЯСЛА № 1
76
232944
ДЕТСКА ЯСЛА № 12
ДЕТСКА ЯСЛА № 15
77
233964
ДЕТСКА ЯСЛА № 6 кв. Дружба 3
ДЕТСКА ЯСЛА № 6 кв. Чародейка
78
234237
ДЕТСКА ЯСЛА № 4
ДЕТСКА ЯСЛА № 9
79
234897
ДЕТСКА ЯСЛА № 12
80
236028
ДЕТСКА ЯСЛА № 9
ДЕТСКА ЯСЛА № 6 кв. Дружба 3
ДЕТСКА ЯСЛА № 6 кв. Чародейка
81
23625
ДЕТСКА ЯСЛА № 12
82
236650
ДЕТСКА ЯСЛА № 1
ДЕТСКА ЯСЛА № 16
ДЕТСКА ЯСЛА № 8
83
23724
ДЕТСКА ЯСЛА № 1
ДЕТСКА ЯСЛА № 16
84
237386
ДЕТСКА ЯСЛА № 9
85
237691
ДЕТСКА ЯСЛА № 12
ДЕТСКА ЯСЛА № 6 кв. Дружба 3
ДЕТСКА ЯСЛА № 6 кв. Чародейка
86
237789
ДЕТСКА ЯСЛА № 6 кв. Дружба 3
ДЕТСКА ЯСЛА № 6 кв. Чародейка
87
237874
ДЕТСКА ЯСЛА № 6 кв. Чародейка
ДЕТСКА ЯСЛА № 6 кв. Дружба 3
ДЕТСКА ЯСЛА № 5-седмична
88
238034
ДЕТСКА ЯСЛА № 4
89
238443
ДЕТСКА ЯСЛА № 12
90
238765
ДЕТСКА ЯСЛА № 9
91
23923
ДЕТСКА ЯСЛА № 6 кв. Чародейка
ДЕТСКА ЯСЛА № 6 кв. Дружба 3
92
23989
ДЕТСКА ЯСЛА № 6 кв. Дружба 3
93
240080
ДЕТСКА ЯСЛА № 4
ДЕТСКА ЯСЛА № 1
ДЕТСКА ЯСЛА № 5
ДЕТСКА ЯСЛА № 12
94
240131
ДЕТСКА ЯСЛА № 8
ДЕТСКА ЯСЛА № 16
ДЕТСКА ЯСЛА № 5
95
240371
ДЕТСКА ЯСЛА № 16
ДЕТСКА ЯСЛА № 8
ДЕТСКА ЯСЛА № 4
ДЕТСКА ЯСЛА № 5
96
240951
ДЕТСКА ЯСЛА № 15
97
241361
ДЕТСКА ЯСЛА № 12
ДЕТСКА ЯСЛА № 15
ДЕТСКА ЯСЛА № 4
ДЕТСКА ЯСЛА № 5
98
241468
ДЕТСКА ЯСЛА № 15
ДЕТСКА ЯСЛА № 12
ДЕТСКА ЯСЛА № 5
99
241514
ДЕТСКА ЯСЛА № 8

Случайно число

Изтегли
Вх.№Сл.№
1145320
2148212
3150217
4152135
5162972
6164432
7167352
8168499
9171560
10171616
11173911
12177226
13177742
14179221
15181149
16181615
17181729
18182722
19183619
20184479
21185985
22186355
2318727
24188627
25189230
26189310
27191996
28192836
29193981
30196513
31196978
32197970
33198059
34198395
35199656
36199863
37199988
38200240
39200482
40200745
41200825
4220108
4320172
44202354
45204194
46206166
47209524
48209953
49211546
50212383
5121571
52216675
53217257
54217567
55218338
56219776
57219918
58220069
59220658
60220887
61221248
62221347
63221623
64221798
65221839
66222041
67224762
68224890
69225784
7022666
71227092
72228993
73229033
74231473
75232577
76232944
77233964
78234237
79234897
80236028
8123625
82236650
8323724
84237386
85237691
86237789
87237874
88238034
89238443
90238765
9123923
9223989
93240080
94240131
95240371
96240951
97241361
98241468
99241514