Регистрация на заявление

Данни за родител/настойник

Ако не желаете да регистрирате заявление по електронен път, можете да го регистрирате на място в училище.