Класиране на 22.01.2019 г.


Брой деца участвали в класирането - 3

(брои се броя на регистрираните заявления, т.е. близнаци участващи с едно заявление се броят като 1 дете)
ОУ „Иван Вазов”
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
Желание
Желания [точки]
1 117 2 Подг. група 5г. 45 1 ОУ „Иван Вазов”[45,0]ОУ „Отец Паисий”[44,0]СУ „Васил Левски”[43,0]
2 116 1 Подг. група 5г. 35 1 ОУ „Иван Вазов”[35,0]ОУ „Отец Паисий”[34,0]
3 115 3 Подг. група 6г. 55 1 ОУ „Иван Вазов”[55,0]ОУ „Отец Паисий”[44,0]

Деца, участвали в класирането на 22.01.2019 г.


Брой деца участвали в класирането - 3

(брои се броя на регистрираните заявления, т.е. близнаци участващи с едно заявление се броят като 1 дете)
Вх.№
Сл.№
Желания [точки]
Резултат
1 115 3 ОУ „Иван Вазов”[55,0]ОУ „Отец Паисий”[44,0] Приет в ОУ „Иван Вазов” по 1 желание (Подг. група 6г.)
2 116 1 ОУ „Иван Вазов”[35,0]ОУ „Отец Паисий”[34,0] Приет в ОУ „Иван Вазов” по 1 желание (Подг. група 5г.)
3 117 2 ОУ „Иван Вазов”[45,0]ОУ „Отец Паисий”[44,0]СУ „Васил Левски”[43,0] Приета в ОУ „Иван Вазов” по 1 желание (Подг. група 5г.)
Детско заведение
Подг. група 5г.
Подг. група 6г.
ОУ „Иван Вазов” 2 7
ОУ „Отец Паисий” 0 0
ОУ „Алеко Константинов” 9 6
СУ „Васил Левски” 2 2