Класиране на 04.06.2021 г.


Брой деца участвали в класирането - 43

(брои се броя на регистрираните заявления, т.е. близнаци участващи с едно заявление се броят като 1 дете)
ОУ „Иван Вазов”
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
Желание
Желания [точки]
1 34 9 Подг. група 6г. 46 1 ОУ „Иван Вазов”[46,0]ОУ „Отец Паисий”[45,0]
2 46 11 Подг. група 6г. 46 1 ОУ „Иван Вазов”[46,0]ОУ „Отец Паисий”[35,0]
3 8 1 Подг. група 6г. 36 1 ОУ „Иван Вазов”[36,0]ОУ „Отец Паисий”[25,0]
4 27 3 Подг. група 6г. 36 1 ОУ „Иван Вазов”[36,0]ОУ „Отец Паисий”[35,0]
5 26 15 Подг. група 6г. 36 1 ОУ „Иван Вазов”[36,0]ОУ „Отец Паисий”[35,0]
6 28 16 Подг. група 6г. 36 1 ОУ „Иван Вазов”[36,0]ОУ „Отец Паисий”[35,0]
7 19 37 Подг. група 6г. 36 1 ОУ „Иван Вазов”[36,0]ОУ „Отец Паисий”[25,0]
8 12 39 Подг. група 6г. 36 1 ОУ „Иван Вазов”[36,0]ОУ „Отец Паисий”[25,0]
9 39 10 Подг. група 6г. 26 1 ОУ „Иван Вазов”[26,0]ОУ „Отец Паисий”[15,0]ОУ „Алеко Константинов”[14,0]
10 22 18 Подг. група 6г. 26 1 ОУ „Иван Вазов”[26,0]ОУ „Отец Паисий”[15,0]
11 14 28 Подг. група 6г. 26 1 ОУ „Иван Вазов”[26,0]ОУ „Отец Паисий”[25,0]
12 20 35 Подг. група 6г. 26 1 ОУ „Иван Вазов”[26,0]ОУ „Отец Паисий”[25,0]
13 18 25 Подг. група 6г. 16 1 ОУ „Иван Вазов”[16,0]ОУ „Отец Паисий”[15,0]
14 43 19 Подг. група 6г. 6 1 ОУ „Иван Вазов”[6,0]ОУ „Отец Паисий”[5,0]
15 25 32 Подг. група 6г. 6 1 ОУ „Иван Вазов”[6,0]ОУ „Отец Паисий”[5,0]

ОУ „Отец Паисий”
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
Желание
Желания [точки]
1 16 24 Подг. група 6г. 66 1 ОУ „Отец Паисий”[66,0]ОУ „Иван Вазов”[45,0]
2 53 34 Подг. група 6г. 56 1 ОУ „Отец Паисий”[56,0]ОУ „Иван Вазов”[45,0]
3 17 5 Подг. група 6г. 36 1 ОУ „Отец Паисий”[36,0]ОУ „Иван Вазов”[25,0]
4 40 14 Подг. група 6г. 36 1 ОУ „Отец Паисий”[36,0]ОУ „Иван Вазов”[25,0]
5 55 20 Подг. група 6г. 36 1 ОУ „Отец Паисий”[36,0]ОУ „Иван Вазов”[35,0]
6 48 27 Подг. група 6г. 36 1 ОУ „Отец Паисий”[36,0]ОУ „Иван Вазов”[25,0]
7 35 29 Подг. група 6г. 36 1 ОУ „Отец Паисий”[36,0]ОУ „Иван Вазов”[35,0]
8 44 33 Подг. група 6г. 36 1 ОУ „Отец Паисий”[36,0]ОУ „Иван Вазов”[35,0]
9 42 36 Подг. група 6г. 36 1 ОУ „Отец Паисий”[36,0]ОУ „Иван Вазов”[25,0]
10 9 40 Подг. група 6г. 36 1 ОУ „Отец Паисий”[36,0]ОУ „Иван Вазов”[35,0]
11 21 41 Подг. група 6г. 36 1 ОУ „Отец Паисий”[36,0]ОУ „Иван Вазов”[35,0]
12 50 43 Подг. група 6г. 36 1 ОУ „Отец Паисий”[36,0]ОУ „Иван Вазов”[25,0]
13 56 7 Подг. група 6г. 26 1 ОУ „Отец Паисий”[26,0]ОУ „Иван Вазов”[25,0]
14 7 8 Подг. група 6г. 26 1 ОУ „Отец Паисий”[26,0]ОУ „Иван Вазов”[25,0]
15 38 13 Подг. група 6г. 26 1 ОУ „Отец Паисий”[26,0]ОУ „Иван Вазов”[25,0]
16 24 6 Подг. група 6г. 16 1 ОУ „Отец Паисий”[16,0]ОУ „Иван Вазов”[15,0]
17 23 12 Подг. група 6г. 16 1 ОУ „Отец Паисий”[16,0]ОУ „Иван Вазов”[15,0]
18 49 23 Подг. група 6г. 16 1 ОУ „Отец Паисий”[16,0]ОУ „Иван Вазов”[15,0]
19 4 30 Подг. група 6г. 16 1 ОУ „Отец Паисий”[16,0]ОУ „Иван Вазов”[15,0]
20 29 38 Подг. група 6г. 16 1 ОУ „Отец Паисий”[16,0]ОУ „Иван Вазов”[15,0]
21 45 42 Подг. група 6г. 16 1 ОУ „Отец Паисий”[16,0]ОУ „Иван Вазов”[15,0]
22 58 21 Подг. група 6г. 6 1 ОУ „Отец Паисий”[6,0]ОУ „Иван Вазов”[5,0]
23 5 22 Подг. група 6г. 6 1 ОУ „Отец Паисий”[6,0]ОУ „Иван Вазов”[5,0]

ОУ „Алеко Константинов”
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
Желание
Желания [точки]
1 30 31 Подг. група 5г. 46 1 ОУ „Алеко Константинов”[46,0]ОУ „Иван Вазов”[25,0]
2 51 17 Подг. група 5г. 34 3 ОУ „Иван Вазов”[36,0]ОУ „Отец Паисий”[35,0]ОУ „Алеко Константинов”[34,0]
3 31 2 Подг. група 5г. 24 3 ОУ „Иван Вазов”[46,0]ОУ „Отец Паисий”[25,0]ОУ „Алеко Константинов”[24,0]
4 57 4 Подг. група 6г. 26 1 ОУ „Алеко Константинов”[26,0]ОУ „Иван Вазов”[25,0]ОУ „Отец Паисий”[24,0]
5 33 26 Подг. група 6г. 16 1 ОУ „Алеко Константинов”[16,0]ОУ „Иван Вазов”[5,0]

Деца, участвали в класирането на 04.06.2021 г.


Брой деца участвали в класирането - 43

(брои се броя на регистрираните заявления, т.е. близнаци участващи с едно заявление се броят като 1 дете)
Вх.№
Сл.№
Желания [точки]
Резултат
1 2 ОУ „Отец Паисий”[36,0]ОУ „Иван Вазов”[25,0] Няма обявени свободни места за избраните училища!
2 3 ОУ „Иван Вазов”[26,0]ОУ „Отец Паисий”[15,0] Няма обявени свободни места за избраните училища!
3 4 30 ОУ „Отец Паисий”[16,0]ОУ „Иван Вазов”[15,0] Приета в ОУ „Отец Паисий” по 1 желание (Подг. група 6г.)
4 5 22 ОУ „Отец Паисий”[6,0]ОУ „Иван Вазов”[5,0] Приета в ОУ „Отец Паисий” по 1 желание (Подг. група 6г.)
5 7 8 ОУ „Отец Паисий”[26,0]ОУ „Иван Вазов”[25,0] Приета в ОУ „Отец Паисий” по 1 желание (Подг. група 6г.)
6 8 1 ОУ „Иван Вазов”[36,0]ОУ „Отец Паисий”[25,0] Приет в ОУ „Иван Вазов” по 1 желание (Подг. група 6г.)
7 9 40 ОУ „Отец Паисий”[36,0]ОУ „Иван Вазов”[35,0] Приета в ОУ „Отец Паисий” по 1 желание (Подг. група 6г.)
8 11 ОУ „Иван Вазов”[26,0]ОУ „Отец Паисий”[15,0] Няма обявени свободни места за избраните училища!
9 12 39 ОУ „Иван Вазов”[36,0]ОУ „Отец Паисий”[25,0] Приета в ОУ „Иван Вазов” по 1 желание (Подг. група 6г.)
10 13 ОУ „Отец Паисий”[36,0]ОУ „Иван Вазов”[25,0] Няма обявени свободни места за избраните училища!
11 14 28 ОУ „Иван Вазов”[26,0]ОУ „Отец Паисий”[25,0] Приет в ОУ „Иван Вазов” по 1 желание (Подг. група 6г.)
12 16 24 ОУ „Отец Паисий”[66,0]ОУ „Иван Вазов”[45,0] Приета в ОУ „Отец Паисий” по 1 желание (Подг. група 6г.)
13 17 5 ОУ „Отец Паисий”[36,0]ОУ „Иван Вазов”[25,0] Приета в ОУ „Отец Паисий” по 1 желание (Подг. група 6г.)
14 18 25 ОУ „Иван Вазов”[16,0]ОУ „Отец Паисий”[15,0] Приет в ОУ „Иван Вазов” по 1 желание (Подг. група 6г.)
15 19 37 ОУ „Иван Вазов”[36,0]ОУ „Отец Паисий”[25,0] Приет в ОУ „Иван Вазов” по 1 желание (Подг. група 6г.)
16 20 35 ОУ „Иван Вазов”[26,0]ОУ „Отец Паисий”[25,0] Приет в ОУ „Иван Вазов” по 1 желание (Подг. група 6г.)
17 21 41 ОУ „Отец Паисий”[36,0]ОУ „Иван Вазов”[35,0] Приет в ОУ „Отец Паисий” по 1 желание (Подг. група 6г.)
18 22 18 ОУ „Иван Вазов”[26,0]ОУ „Отец Паисий”[15,0] Приет в ОУ „Иван Вазов” по 1 желание (Подг. група 6г.)
19 23 12 ОУ „Отец Паисий”[16,0]ОУ „Иван Вазов”[15,0] Приет в ОУ „Отец Паисий” по 1 желание (Подг. група 6г.)
20 24 6 ОУ „Отец Паисий”[16,0]ОУ „Иван Вазов”[15,0] Приета в ОУ „Отец Паисий” по 1 желание (Подг. група 6г.)
21 25 32 ОУ „Иван Вазов”[6,0]ОУ „Отец Паисий”[5,0] Приета в ОУ „Иван Вазов” по 1 желание (Подг. група 6г.)
22 26 15 ОУ „Иван Вазов”[36,0]ОУ „Отец Паисий”[35,0] Приет в ОУ „Иван Вазов” по 1 желание (Подг. група 6г.)
23 27 3 ОУ „Иван Вазов”[36,0]ОУ „Отец Паисий”[35,0] Приет в ОУ „Иван Вазов” по 1 желание (Подг. група 6г.)
24 28 16 ОУ „Иван Вазов”[36,0]ОУ „Отец Паисий”[35,0] Приет в ОУ „Иван Вазов” по 1 желание (Подг. група 6г.)
25 29 38 ОУ „Отец Паисий”[16,0]ОУ „Иван Вазов”[15,0] Приет в ОУ „Отец Паисий” по 1 желание (Подг. група 6г.)
26 30 31 ОУ „Алеко Константинов”[46,0]ОУ „Иван Вазов”[25,0] Приета в ОУ „Алеко Константинов” по 1 желание (Подг. група 5г.)
27 31 2 ОУ „Иван Вазов”[46,0]ОУ „Отец Паисий”[25,0]ОУ „Алеко Константинов”[24,0] Приет в ОУ „Алеко Константинов” по 3 желание (Подг. група 5г.)
28 33 26 ОУ „Алеко Константинов”[16,0]ОУ „Иван Вазов”[5,0] Приет в ОУ „Алеко Константинов” по 1 желание (Подг. група 6г.)
29 34 9 ОУ „Иван Вазов”[46,0]ОУ „Отец Паисий”[45,0] Приет в ОУ „Иван Вазов” по 1 желание (Подг. група 6г.)
30 35 29 ОУ „Отец Паисий”[36,0]ОУ „Иван Вазов”[35,0] Приет в ОУ „Отец Паисий” по 1 желание (Подг. група 6г.)
31 36 ОУ „Отец Паисий”[26,0]ОУ „Иван Вазов”[25,0] Няма обявени свободни места за избраните училища!
32 37 ОУ „Иван Вазов”[46,0]ОУ „Отец Паисий”[25,0] Няма обявени свободни места за избраните училища!
33 38 13 ОУ „Отец Паисий”[26,0]ОУ „Иван Вазов”[25,0] Приета в ОУ „Отец Паисий” по 1 желание (Подг. група 6г.)
34 39 10 ОУ „Иван Вазов”[26,0]ОУ „Отец Паисий”[15,0]ОУ „Алеко Константинов”[14,0] Приет в ОУ „Иван Вазов” по 1 желание (Подг. група 6г.)
35 40 14 ОУ „Отец Паисий”[36,0]ОУ „Иван Вазов”[25,0] Приет в ОУ „Отец Паисий” по 1 желание (Подг. група 6г.)
36 41 ОУ „Отец Паисий”[66,0]ОУ „Иван Вазов”[45,0] Няма обявени свободни места за избраните училища!
37 42 36 ОУ „Отец Паисий”[36,0]ОУ „Иван Вазов”[25,0] Приета в ОУ „Отец Паисий” по 1 желание (Подг. група 6г.)
38 43 19 ОУ „Иван Вазов”[6,0]ОУ „Отец Паисий”[5,0] Приет в ОУ „Иван Вазов” по 1 желание (Подг. група 6г.)
39 44 33 ОУ „Отец Паисий”[36,0]ОУ „Иван Вазов”[35,0] Приет в ОУ „Отец Паисий” по 1 желание (Подг. група 6г.)
40 45 42 ОУ „Отец Паисий”[16,0]ОУ „Иван Вазов”[15,0] Приет в ОУ „Отец Паисий” по 1 желание (Подг. група 6г.)
41 46 11 ОУ „Иван Вазов”[46,0]ОУ „Отец Паисий”[35,0] Приет в ОУ „Иван Вазов” по 1 желание (Подг. група 6г.)
42 47 ОУ „Отец Паисий”[46,0]ОУ „Иван Вазов”[45,0] Няма обявени свободни места за избраните училища!
43 48 27 ОУ „Отец Паисий”[36,0]ОУ „Иван Вазов”[25,0] Приет в ОУ „Отец Паисий” по 1 желание (Подг. група 6г.)
44 49 23 ОУ „Отец Паисий”[16,0]ОУ „Иван Вазов”[15,0] Приет в ОУ „Отец Паисий” по 1 желание (Подг. група 6г.)
45 50 43 ОУ „Отец Паисий”[36,0]ОУ „Иван Вазов”[25,0] Приет в ОУ „Отец Паисий” по 1 желание (Подг. група 6г.)
46 51 17 ОУ „Иван Вазов”[36,0]ОУ „Отец Паисий”[35,0]ОУ „Алеко Константинов”[34,0] Приет в ОУ „Алеко Константинов” по 3 желание (Подг. група 5г.)
47 52 ОУ „Иван Вазов”[36,0]ОУ „Отец Паисий”[35,0] Няма обявени свободни места за избраните училища!
48 53 34 ОУ „Отец Паисий”[56,0]ОУ „Иван Вазов”[45,0] Приета в ОУ „Отец Паисий” по 1 желание (Подг. група 6г.)
49 54 ОУ „Отец Паисий”[36,0]ОУ „Иван Вазов”[25,0] Няма обявени свободни места за избраните училища!
50 55 20 ОУ „Отец Паисий”[36,0]ОУ „Иван Вазов”[35,0] Приет в ОУ „Отец Паисий” по 1 желание (Подг. група 6г.)
51 56 7 ОУ „Отец Паисий”[26,0]ОУ „Иван Вазов”[25,0] Приет в ОУ „Отец Паисий” по 1 желание (Подг. група 6г.)
52 57 4 ОУ „Алеко Константинов”[26,0]ОУ „Иван Вазов”[25,0]ОУ „Отец Паисий”[24,0] Приета в ОУ „Алеко Константинов” по 1 желание (Подг. група 6г.)
53 58 21 ОУ „Отец Паисий”[6,0]ОУ „Иван Вазов”[5,0] Приета в ОУ „Отец Паисий” по 1 желание (Подг. група 6г.)
Детско заведение
Подг. група 5г.
Подг. група 6г.
ОУ „Иван Вазов” 0 19
ОУ „Отец Паисий” 0 39
ОУ „Алеко Константинов” 7 7