Класиране на 28.02.2019 г.


Брой деца участвали в класирането - 4

(брои се броя на регистрираните заявления, т.е. близнаци участващи с едно заявление се броят като 1 дете)
ОУ „Иван Вазов”
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
Желание
Желания [точки]
1 122 3 Подг. група 6г. 55 1 ОУ „Иван Вазов”[55,0]ОУ „Отец Паисий”[44,0]
2 120 4 Подг. група 6г. 55 1 ОУ „Иван Вазов”[55,0]ОУ „Отец Паисий”[34,0]

Деца, участвали в класирането на 28.02.2019 г.


Брой деца участвали в класирането - 4

(брои се броя на регистрираните заявления, т.е. близнаци участващи с едно заявление се броят като 1 дете)
Вх.№
Сл.№
Желания [точки]
Резултат
1 118 2 ОУ „Иван Вазов”[45,0]ОУ „Отец Паисий”[44,0]
2 119 ОУ „Отец Паисий”[55,0]ОУ „Иван Вазов”[44,0] Няма обявени свободни места за избраните училища!
3 120 4 ОУ „Иван Вазов”[55,0]ОУ „Отец Паисий”[34,0] Приет в ОУ „Иван Вазов” по 1 желание (Подг. група 6г.)
4 121 1 ОУ „Иван Вазов”[35,0]ОУ „Отец Паисий”[34,0]
5 122 3 ОУ „Иван Вазов”[55,0]ОУ „Отец Паисий”[44,0] Приет в ОУ „Иван Вазов” по 1 желание (Подг. група 6г.)
Детско заведение
Подг. група 5г.
Подг. група 6г.
ОУ „Иван Вазов” 0 2
ОУ „Отец Паисий” 0 0
ОУ „Алеко Константинов” 9 6
СУ „Васил Левски” 2 2