Класиране на 07.09.2021 г.


Брой деца участвали в класирането - 2

(брои се броя на регистрираните заявления, т.е. близнаци участващи с едно заявление се броят като 1 дете)
ОУ „Отец Паисий”
Вх.№
Сл.№
Възрастова група
Точки
Желание
Желания [точки]
1 75 2 Подг. група 6г. 16 1 ОУ „Отец Паисий”[16,0]ОУ „Иван Вазов”[15,0]
2 76 1 Подг. група 6г. 6 1 ОУ „Отец Паисий”[6,0]ОУ „Иван Вазов”[5,0]

Деца, участвали в класирането на 07.09.2021 г.


Брой деца участвали в класирането - 2

(брои се броя на регистрираните заявления, т.е. близнаци участващи с едно заявление се броят като 1 дете)
Вх.№
Сл.№
Желания [точки]
Резултат
1 2 ОУ „Отец Паисий”[36,0]ОУ „Иван Вазов”[25,0] Няма обявени свободни места за избраните училища!
2 3 ОУ „Иван Вазов”[26,0]ОУ „Отец Паисий”[15,0] Няма обявени свободни места за избраните училища!
3 11 ОУ „Иван Вазов”[26,0]ОУ „Отец Паисий”[15,0] Няма обявени свободни места за избраните училища!
4 13 ОУ „Отец Паисий”[36,0]ОУ „Иван Вазов”[25,0] Няма обявени свободни места за избраните училища!
5 36 ОУ „Отец Паисий”[26,0]ОУ „Иван Вазов”[25,0] Няма обявени свободни места за избраните училища!
6 37 ОУ „Иван Вазов”[46,0]ОУ „Отец Паисий”[25,0] Няма обявени свободни места за избраните училища!
7 41 ОУ „Отец Паисий”[66,0]ОУ „Иван Вазов”[45,0] Няма обявени свободни места за избраните училища!
8 47 ОУ „Отец Паисий”[46,0]ОУ „Иван Вазов”[45,0] Няма обявени свободни места за избраните училища!
9 52 ОУ „Иван Вазов”[36,0]ОУ „Отец Паисий”[35,0] Няма обявени свободни места за избраните училища!
10 54 ОУ „Отец Паисий”[36,0]ОУ „Иван Вазов”[25,0] Няма обявени свободни места за избраните училища!
11 67 ОУ „Иван Вазов”[46,0]ОУ „Отец Паисий”[25,0] Няма обявени свободни места за избраните училища!
12 68 ОУ „Отец Паисий”[36,0]ОУ „Иван Вазов”[25,0] Няма обявени свободни места за избраните училища!
13 75 2 ОУ „Отец Паисий”[16,0]ОУ „Иван Вазов”[15,0] Приет в ОУ „Отец Паисий” по 1 желание (Подг. група 6г.)
14 76 1 ОУ „Отец Паисий”[6,0]ОУ „Иван Вазов”[5,0] Приет в ОУ „Отец Паисий” по 1 желание (Подг. група 6г.)
Детско заведение
Подг. група 5г.
Подг. група 6г.
ОУ „Иван Вазов” 0 3
ОУ „Отец Паисий” 0 20
ОУ „Алеко Константинов” 4 5