Свободни места за предстоящо Трето класиране за учебната 2021 г. - 2022 г.

Публикувана на 02.07.2021

« Към всички новини

 

УЧИЛИЩЕ

ГРУПА

БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА

ЗАБЕЛЕЖКА

ОУ „Алеко Константинов“

Трета подготвителна група, родени 2016 г.

4

 

 

Четвърта подготвителна група, родени 2015 г.

5

 

ОУ „Иван Вазов“

Четвърта подготвителна група, родени 2015 г.

5

 

ОУ „Отец Паисий“

Четвърта подготвителна група, родени 2015 г.

20

 

 

Съгласно чл. 3, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и подготвителни групи в училища на територията на Община Русе записването, отписването и преместването на деца за задължително предучилищно образование в общинските училища се осъществяват по условията и реда на настоящата наредба