Уеб родител

За родители на децата, посещаващи детски заведения в община РУСЕ

date_range
Присъствия и отсъствия

Календар на присъствията и отсъствията на детето в детското заведение


payment
Месечни такси

Преглед на платени и дължими месечни такси


restaurant_menu
Седмично меню
Вход в системата