Вход за потребителиЗабравена парола

Яслени групи в детски градини

ЗА НОВИ ПОТРЕБИТЕЛИ:
За да регистрирате заявление, моля изберете от меню „Регистрация“ :
- ФОРМУЛЯР ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ – ако желаете да регистрирате заявлението на място в някоя от детските градини на територията на общината;
- ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ – ако желаете да регистрирате заявлението по електронен път през сайта за приема;
Двата начина на регистрация са равнопоставени.

Внимание! Регистрация на заявление се допуска само за заявители и деца, с постоянен или настоящ адрес в община Русе. Заявители и деца, които по някаква причина не фигурират в локална база данни „Население“ (ЛБДН) на община Русе, но имат адресна регистрация в общината, могат да получат входящ номер само на място в детска градина, след представяне на необходимите документи, доказващи регистрацията им.

ЗА РЕГИСТРИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ:
За да влезете в родителския профил, моля в полетата на „ВХОД ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ“ въведете коректни входни данни - ЕГН на заявител (не на дете) и парола за достъп и натиснете бутона „ВХОД“.

За да кандидатствате за прием в детскии градини, натиснете следващия линк: Детски градини.