Уважаеми родители,


Тук можете да намерите информация за постъпване в общинските детски ясли (ДЯ) и детски градини (ДГ) на територията на Община Русе.

Всяко дете има право на една регистрация в системата – само по един от двата начина:

- или по електронен път (онлайн);

- или подаване на заявление на място, в което и да е детско заведение на територията на Община Русе.

Във всички детски заведения има обучени екипи за работа с информационната система. Ако срещнете трудност при регистриране/редактиране на заявление или имате въпроси, обръщайте се към екипите на място в детските заведения или търсете информация на телефоните за контакт. Данните за контакт са в меню „Информация“ - > „Детски заведения“.